Cos I know... I know... I never meant to cause you no pain
And I realize I let you down
But I know in my heart of hearts
I know I'm never gonna hold you again
Phil Collins - I Wish It Would Rain Down

Заспалата телевизия

« публикувано на 29-06-2008 @ 11:00 am » 12 драскачи »


статията е писана за блог-гостуването ми при GaN

Привет, GaN-маниаци :)

Заинтригуван от темата на колегата блогър, му списах едно писмо с Моето мнение. И тъй като се получило добре, трябваше да го “оформя” (цензура, по волята на дучето), за да е по-човечно за четене.

искам още…

« подобни cynical speech,