Cos I know... I know... I never meant to cause you no pain
And I realize I let you down
But I know in my heart of hearts
I know I'm never gonna hold you again
Phil Collins - I Wish It Would Rain Down

Вълнуващ допир на омраза

« публикувано на 13-04-2009 @ 9:08 pm » 18 драскачи »


фотография: Amy at “Photo.net”
слушайки: Moby - Any Given Sunday OST - Flying Foxes

Блица по стените се натрапваше в очите ми. Ритмично дразнещата украса, целяща да вдигне реномето на това пропаднало заведение, още повече ме караше да бръчкам чело. Превърнах се в един износен портрет на подозрително виновна личност. Тегоба от очите и малко настръхнали косми върху кожата на ръцете ми. Едва ли не вечерта сега започваше, но неизгорелите фасове по земята и парещия локомотивен задух, изпълващ въздуха наоколо, ми напомниха че имам нещо по-важно за вършене…

искам още…

« подобни cynical speech, mindcrushing art, short story: an exciting touch of a hate, ,Вълнуващ допир на омраза II

« публикувано на 26-04-2009 @ 9:35 am » 11 драскачи »


фотография: Police line tape by “Official PSD’s”
слушайки: Gary Moore - The Prophet

Сънят му бе нарушен от неприятен звън. Продължителен, дразнещ, подобен на този, малко преди вратите на трамвая да се плъзнат в стабилна хватка. Той отвори очи, загледа тавана и си позволи миг на размисъл. Противопожарната аларма се беше задействала.
Без да чака покана, сякаш чакаше подобно събуждане, той се надигна. По пътя към изхода от апартамента си нахлузи някакво долнище и обу пантофи. Затича се…

искам още…

« подобни cynical speech, mindcrushing art, short story: an exciting touch of a hate, ,Вълнуващ допир на омраза III

« публикувано на 29-04-2009 @ 11:00 pm » 11 драскачи »


фотография: by Christian Fossati
слушайки: The Cranberries - No Need To Argue

Учестения ритъм на сърцето ми задавяше всеки опит да си поема дълбоко въздух. Бяхме се отдалечили достатъчно, за да не виждаме сенките си. Гласовете се превърнаха в светулки, загубили своята очарователна пулсация… Лунната светлина се спираше в сградите около нас. Прозорците спяха, асфалта изстиваше, а облаците по небето се приготвяха за последния си танц…

искам още…

« подобни cynical speech, mindcrushing art, short story: an exciting touch of a hate, ,